28.03.2012r

 

16.01 ? 28.03.2012 r. - prace związane z wykonaniem drugiej części DROGI KRZYŻOWEJ ? stacje VIII ? XIV.


Droga Krzyżowa upamiętniająca przejście Jezusa Chrystusa z krzyżem na ramionach ulicami Jerozolimy od pretorium Piłata, gdzie wydano na Niego wyrok śmierci, do Golgoty, gdzie został ukrzyżowany, w pobożności wierzących zajmuje wyjątkowe miejsce.

Nabożeństwo to składa się z rozważania męki Chrystusa z przejściem symbolicznej trasy wyznaczonej przez czternaście małych krzyżyków przypominających związane z nimi bolesne zdarzenia męki Zbawiciela, a określone mianem stacji.

Krzyże te łączy się z cyframi i najczęściej z ilustracjami artystycznymi obrazu czy rzeźbą, a nawet buduje się osobne kapliczki na tzw. kalwariach, czyli symbolicznych przedstawieniach miejsc świętych związanych z życiem i męką Chrystusa. Prace trwały dość długo, gdyż ich celem było wykonanie drugiej części Drogi Krzyżowej i jednocześnie nadanie ostatecznej formy całej Drodze Krzyżowej. Wyjątkowość kompozycji i połączenie wykorzystanych materiałów (czerwonego piaskowca i dębowych płaskorzeźb), sprawia że Droga Krzyżowa jest rzeczywiście drogą biegnącą przez całą długość Kościoła z dwóch jego stron.

Współautorem projektu i wykonawcą Naszej Drogi Krzyżowej jest p. Longin Witczak, absolwent ASP w Poznaniu. Jego praca, poświęcony czas i ?włożone? serce, sprawiają, że jest To dzieło wzbudzające zachwyt i podziw najbardziej wymagających parafian.