Maj_2015r

24.05.2015

Prymicje w parafii wojskowej

Po raz pierwszy nasza wspólnota parafialna przeżywała prymicje kapłańskie. Pochodzący z rodziny wojskowej Michał Wiśniewski, przed siedmiu laty wstąpił do koszalińskiego seminarium duchownego, by w dniu 23 maja 2015 poprzez sakrament święceń w stopniu prezbiteratu potwierdzić swój wybór Chrystusa.

Witając księdza prymicjanta w progach kościoła wojskowego w Złocieńcu ksiądz proboszcz powiedział: ?W Kościele katolickim księdzem może zostać tylko ochrzczony mężczyzna, który w sposób wolny odpowiada Bogu na dar powołania, który chce zostać prezbiterem z miłości do Chrystusa i Kościoła, pragnie działać w Kościele, z Kościołem i dla Kościoła. Musi mieć odpowiednie przymioty, potwierdzone przez Kościół. Przyjmuje święcenia dla królestwa niebieskiego, aby upodobniając się do Chrystusa Głowy, Pasterza i Oblubieńca Kościoła, z miłością pasterską pełnić posługę: głoszenia słowa Bożego, sprawowania sakramentów i przewodzenia wspólnocie wierzących, a przez to Wraz z całym Kościołem dojść do radości nieba.(z obrzędu święceń)

W człowieku, który przyjął sakrament święceń stale toczy się ta sama walka, co w każdym chrześcijaninie, walka pomiędzy przyjęciem Boga jako źródła wszelkiego życia a poszukiwaniem życia na własną rękę, pomiędzy pójściem za Chrystusem a wybieraniem tylko tego, co dla mnie wygodne, pomiędzy traceniem życia a próbą zachowania go za wszelką cenę, pomiędzy ofiarowaniem siebie a zawłaszczaniem innych, pomiędzy służbą innym a panowaniem nad nimi, pomiędzy teocentryzmem a egoizmem. Każdy z nas stale dokonuje wyboru:

Drogi księże Michale, u progu Twej kapłańskiej drogi dziękuję, że przyjąłeś głos bożego powołania i pragniesz iść przez życie mając w sercu słowa, które przed chwilą wypowiedziałem: każdy z nas stale dokonuje wyboru. Z nieukrywanym wzruszeniem proszę o sprawowanie mszy świętej prymicyjnej dla naszej wspólnoty parafialnej.?

Księdzu prymicjantowi życzymy wielu łask bożych i wytrwałości na drodze powołania kapłańskiego.