Historia Parafii

 

 

Przywrócenie Ordynariatu Polowego WP w Polsce


31 stycznia 1991r. miało miejsce przywrócenie Ordynariatu Polowego WP w Polsce.

Od tego dnia posługę duszpasterską w Budowie pełnił Ks. kpt. Ryszard Pasieka

- Proboszcz Parafii Wojskowej w Szczecinku. Msze św. były odprawiane w świetlicy

przy hali sportowej, a w czasie większych uroczystości, Eucharystia była sprawowana

w Sali Odpraw, gdzie istniała możliwość otwarcia drzwi na hol, tak by większa liczba

wiernych mogła uczestniczyć w Liturgii.

 

 

18 czerwca 1993 roku

W tym dniu  Ks. Augustyn Rosły, otrzymał Dekret od Biskupa Polowego WP mianujący

Go "Kapelanem wojskowym w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego i Proboszczem

Parafii Wojskowej w Budowie, z jednoczesnym objęciem troską duszpasterską żołnierzy

Poligonu Drawsko Pomorskie z przyjęciem obowiązków z dniem 01 lipca 1993r."

Zgodnie z tym Dekretem, ks. Augustyn  Rosły sprawował również obowiązki

Kapelana 33 Pułku Zmechanizowanego w Budowie. Dekret ustanowienia Parafii Wojskowej

pod wezwaniem Św. Augustyna w Budowie.

W dniu 13 sierpnia 1993 roku J. E. Ks. Bp gen. dyw.Sławoj  Leszek Głódź ustanowił Parafię

Wojskową p.w. św. Augustyna w Budowie.

 

 

10 kwietnia 1994 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym dniu Jednostkę Wojskową i Parafię św. Augustyna w Budowie odwiedził J. E. Ks. Bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź - Ordynariusz Polowy. W czasie tej wizyty Ks. Biskup odprawił Mszę świętą na Hali Sportowej w JW i udzielił młodzieży i żołnierzom Sakramentu Bierzmowania. W czasie kazania wypowiedział znamienne słowa, które porwały serca ludzi, i które są często dzisiaj przywoływane przez uczestników Tej Liturgii. Ordynariusz Wojskowy powiedział wówczas tak: ?Ja dam pieniądze na budowę Kościoła, a Wy Go wyposażcie".

 

 

 

25 kwietnia 1994 roku

W tym dniu ks. Augustyn Rosły zakończył wszystkie prace związane z Projektem koncepcyjnym budowy Kościoła w Budowie. Zakładał on rozbudowę istniejącego budynku "nr 63". Przygotowany projekt koncepcyjny był bardzo podobny do istniejącego stanu faktycznego.

16 maja 1994 roku

Po 10 miesiącach pracy w Budowie, J. E. Ks. Bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź, zwalnia ks. Augustyna Rosłego z funkcji Proboszcza Parafii Wojskowej św. Augustyna w Budowie
i wysyła na misję do Jugosławii. Obowiązki proboszcza Parafii wojskowej w Budowie ma pełnić ponownie ks. kpt. Ryszard Pasieka ze Szczecinka.

 

1 lipca 1994 roku

J.E. Ks. Bp Sławoj Leszek Głódź. mianuje ks. kpt. Zbigniewa Sawickiego nowym Proboszczem Parafii św. Augustyna w Budowie. Ks. Sawicki kończy tym samym swoją misję
w Jugosławii.

 

Rok 1995

Z początkiem roku 1995 udało się zagospodarować dla celów kultu religijnego Kasyno Wojskowe, które stało się tymczasową Kaplicą Garnizonową.

Sierpień 1998 roku

Zostaje przygotowany Projekt Budowlany wraz z całą dokumentacją, potrzebną do rozpoczęcia budowy Kościoła. Jako użytkownik, podpisuje ją Ks. Zbigniew Sawicki. Okres prowadzenia budowy zaplanowano na 3 lata, (zakończenie w 2001 roku).

 

1 września 1998 roku

W tym dniu nowym proboszczem parafii św. Augustyna zostaje mianowany ks. ppor. Sławomir Szelągowski. Tym samym Ks. Zbigniew Sawicki po 50 miesiącach, zakończył pracę w Naszej Parafii.

 

Rok 1998

W miesiącach letnich roku 1998 ? ?Budynek nr 63? został zburzony i uporządkowany, a teren przeznaczony na budowę Kościoła.

 

2 grudnia 1998 roku

W dniu 2 grudnia 1998 roku w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Szczecinie został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę Kościoła Garnizonowego w Budowie.

 

17 grudnia 1998 roku

Wykonawca wszedł na teren budowy Kościoła. Do końca roku 1998,  zostały wykonane fundamenty ? poziom zerowy.

 

Rok 1999

Dalsze prace rozpoczęły się wiosną 1999 roku i zakończyły po wykorzystaniu wszystkich przydzielonych pieniędzy. Stan budowy to, wykonane ściany nośne parteru plebanii i strop. Na ściany działowe plebanii i ściany Kościoła już zabrakło pieniędzy.

28 stycznia 1999 roku

Tego dnia Ks. por. Sławomir Szelągowski zakłada Konto Parafialne, a od marca tegoż roku, Panie z Rady Parafialnej rozpoczynają comiesięczne zbiórki pieniędzy na wyposażenie Kościoła.

 

Marzec rok 1999

Ks. por. Sławomir Szelągowski, po zasięgnięciu opinii Rady Duszpasterskiej, postanawia rozpocząć comiesięczne zbiórki dobrowolnych ofiar na budowę Kościoła. Co miesiąc Panie
z Rady Parafialnej odwiedzają domy parafian, zbierając dobrowolne ofiary na potrzeby Kościoła Garnizonowego p.w. św. Augustyna w Złocieńcu.

 

Rok 2000

Wiosną 2000 roku rozpoczęły się dalsze prace budowlane, które pozwoliły na wykonanie ścian zewnętrznych Kościoła wraz z wieńcem oraz piętra plebanii wraz ze stropem. Na tym etapie jednak wszelkie prace musiały się zatrzymać, gdyż skończyły się pieniądze, przeznaczone na budowę.

 

12 kwietnia 2001 roku

Ks. por. Sławomir Szelągowski zakupił i poświęcił nowe Tabernakulum do budowanego Kościoła.

1 czerwca 2001 roku

J.E. Ks. Bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź, po 33 miesiącach, zwolnił Ks. por. Sławomira Szelągowskiego z obowiązków proboszcza Parafii wojskowej św. Augustyna w Budowie
i mianował Ks. komandora ppor. Mirosława Sułka nowym proboszczem.

 

17 lipiec - 20 sierpień 2001 roku

Trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji więźby dachowej, pokryciem dachu deskami i papą oraz przygotowanie i wykonanie żelbetonowego Krzyża, który zostanie umieszczony nad wejściem do Kościoła.


11 - 16 grudnia 2001 roku

Miał miejsce montaż okien w Kościele i na plebanii, montaż drzwi wejściowych do kancelarii i plebani. Z powodu opadów śniegu nie udało się zamontować drzwi do Kościoła i drzwi garażowych, które to prawdopodobnie zostały zamontowane wiosną 2002 roku.

 

2 - 26 październik 2001 roku

Dach Kościoła i plebanii został pokryty blacho - dachówką i zostały zamontowane rynny. Również został zamontowany krzyż żelbetonowy, który wcześniej został przygotowany.

 

1 grudnia 2002 roku

J.E. Ks. Bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź mianuje Ks.  por. Sławomira Pałkę proboszczem Parafii Wojskowej w Budowie, odwołując jednocześnie po 18 miesiącach dotychczasowego proboszcza ? ks. mjr Mirosława Sułka. Msza święta, w czasie której zostały przekazane obowiązki proboszcza, została odprawiona w Kaplicy po dawnym Kasynie Wojskowym na terenie osiedla. W grudniu sytuacja z budową Kościoła nie była do końca pewna jak potoczy się dalej, bowiem zmarł wykonawca ? śp. Bogdan Iwańczuk, a jego Firmą Budowlaną zaczęła zarządzać córka, która wypowiedziała umowę i realizację dalszych prac budowlanych. Chciała również sprzedać Firmę ojca. Nowy nabywca Firmy Budowlanej śp. Bogdana Iwańczuka nie był związany żadną umową na budowę Kościoła, nie było więc wykonawcy, który prowadziłby dalsze prace budowlane.

 

6 marca 2003 roku

W tym dniu zorganizowano spotkanie w surowych murach Kościoła. Na spotkanie przybyli: płk Dariusz Polewany- szef wydziału budownictwa w  Kurii Polowej WP, Ks. płk  Józef Kubalewski- Dziekan POW  kpt. Jarosław Połetek ? kierownik WAK-u, dwaj inspektorzy z RZI w Szczecinie, dwie przedstawicielki Rady Parafialnej i Proboszcz Parafii Ks. por. Sławomir Pałka.To spotkanie pozwoliło płk Polewanemu zapoznać się ze stanem zaawansowania prac budowlanych i potrzebami finansowymi, pozwalającymi na zakończenie budowy Kościoła.

 

19 czerwca 2003 roku

W Uroczystość Bożego Ciała parafianie mieli sposobność, po raz pierwszy od rozpoczęcia budowy w roku 1998, wejść do wnętrza Kościoła. To  w tych surowych murach był ostatni - czwarty ołtarz i  tutaj zakończyła się procesja Bożego Ciała.

 

1 lipca 2003 roku

Rozpoczęły się prace związane z wycięciem drzew znajdujących się w sąsiedztwie Kościoła, wykonaniem nowego, tymczasowego ogrodzenia (które niestety jest do dzisiaj), tymczasowego wejścia do Kościoła z Polbruku, wykonaniem instalacji nagłośnieniowej, elektrycznej, alarmowej, wykonanie tynków ścian w Kościele, zachrystii i kancelarii.

 

26 lipca 2003 roku

Została w  Tych murach odprawiona Pierwsza Msza Święta w intencji Brygady w dniu Jej Święta. Tym samym pragnienie Dowódcy ? płk dypl. Włodzimierza Potasińskiego zostało zrealizowane. Ściany kościoła były szare, oświetlenie prowizoryczne, posadzka mokra po wielokrotnym myciu, pożyczone krzesła, prowizoryczne nagłośnienie, w prezbiterium rozwieszona siatka maskująca, a na jej tle brzozowy Krzyż z przewieszoną flagą biało-czerwoną. Ten brzozowy krzyż wisiał później przez  wiele długich lat.

 

28 lipca - 27 sierpnia 2003 roku

Kontynuowane były dalsze prace wykończeniowe we wnętrzu Kościoła, zachrystii i kancelarii. Ściany zostały pokryte gładzią szpachlową, zamontowane drzwi wewnętrzne i parapety. Jednak codzienna Liturgia Eucharystyczna była nadal sprawowana w Kaplicy po byłym Kasynie Wojskowym na terenie osiedla.

 

31 sierpnia 2003 roku

Po zakończeniu już wszystkich prac, została odprawiona druga Msza Święta w Kościele. Był to Odpust Parafialny i 10 lecie Utworzenia Parafii. Po Odpuście jednak nastąpił  powrót do codzienności, czyli Msze Święte w Kasynie.

 

24 października - 15 grudnia 2003 roku

Rozpoczęły się w Kościele prace związane z wykonaniem ocieplenia stropu i sufitu podwieszanego z płyt gipsowo ? kartonowych.  Roboty te były realizowane z pieniędzy parafialnych, zgromadzonych na naszym koncie, począwszy  od stycznia 1999 roku. Również z tych pieniędzy w tym czasie została wykonana instalacja c.o., chociaż częściowo prowizoryczna i tymczasowa, ale najważniejsze było to, że jest ciepło.

 

24 grudnia 2003 roku

O godzinie 24.00 w Kościele została odprawiona trzecia Msza Święta, a jednocześnie Pierwsza Pasterka. Od tej chwili już pozostaliśmy w Tym Kościele i jesteśmy do dnia dzisiejszego.

 

 

Rok  2005

W kwietniu zostały wykonane i zamontowane schody na chór  i balustrada. Prace te były realizowane z pieniędzy  zebranych w czasie Kolędy i z pieniędzy zgromadzonych na koncie parafialnym.

Rok  2006

W miesiącu marcu został wykonany i ustawiony Konfesjonał. Prace były realizowane z pieniędzy  zebranych w czasie Kolędy  i z pieniędzy zgromadzonych na koncie  parafialnym.

 

 

3 - 6 września 2006 roku Misje Święte

Po przybyciu obrazu Jezusa Miłosiernego oraz Relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej do świątyni towarzyszyła Kompania Honorowa oraz Poczet Sztandarowy 2. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu społeczności wojskowej głos zabrał płk dypl. Leszek Surawski, zastępca dowódcy brygady ? Panie Jezu, w znaku cudownego obrazu ?Jezu, ufam Tobie?, witam Cię w Naszej Wojskowej Parafii w imieniu wojska i całej społeczności Budowa.?

 

6 listopada ? 4 grudnia 2006 roku

Od 06 listopada do 04 grudnia zostało przebudowane Prezbiterium Kościoła, wykonano posadzkę  w Kościele, kancelarii i zachrystii. Zostały także  obłożone filary. Z pieniędzy parafialnych wykonano Stół Ołtarzowy i Ambonkę.

 

Rok 2007

W kwietniu zostały zamontowane dwa witraże w Prezbiterium, jako Dar Dzieci Komunijnych i Rocznicowych.

 

26 stycznia 2007 roku

Naszą Wspólnotę odwiedził J. E. Ks. Bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski.

 

26 sierpnia i 14 października 2007 roku

W Uroczystość Odpustową w dniu 26 sierpnia został poświęcony nowo ufundowany witraż św. Augustyna. Dwa miesiące później ? tj. 14 października został poświęcony drugi witraż ? Papieża Jana Pawła II.

 

 

13 - 15 luty 27 sierpnia 2008 roku

W dniach 13 ? 15 lutego został zamontowany Nowy Krzyż w Prezbiterium Kościoła. Prace były realizowane z ofiar Kolędowych i Pieniędzy Parafialnych. Natomiast już 27 sierpnia została zamontowana Figura Chrystusa na Krzyżu. Podobnie jak Krzyż, tak i Figura została zrealizowana z Pieniędzy Parafialnych.

 

16 luty 2009 roku

Montaż nowych ławek

 

5 - 17 marca 2009 roku

Prowadzone były prace przy wykonaniu Archaniołów w Prezbiterium Kościoła. Jedna grupa Archaniołów to dar dzieci Komunijnych i Rocznicowych, a druga grupa Archaniołów została wykonana z ofiar zebranych w czasie Kolędy i z pieniędzy Parafialnych. Atrybuty Archaniołów Archanioł: Rafał - prototyp anioła stróża, ryba, naczynie na lekarstwa, muszelka; Archanioł Gabriel - zwiastun, który oznajmia Maryi, że pocznie syna Bożego- lilia; Archanioł Michał - kierował walką ze zbuntowanymi aniołami - z tarczą, mieczem lub lancą.

 

19 czerwca 2009 roku

Został zamontowany trzeci już witraż, przedstawiający postać Św. Sebastiana, jako wotum dziękczynne żołnierzy Naszej Brygady za szczęśliwy pobyt na dwóch misjach irackich, jednej misji w Afganistanie i Bośni. Odsłonięcie i poświęcenie witraża odbyło się w czasie Uroczystej Mszy świętej z okazji Święta  Brygady w dniu 31 lipca 2009 roku. Witraż odsłonił Dowódca Brygady - gen. bryg. Krzysztof  Makowski, a poświęcił Proboszcz Wojskowej Parafii  i Kapelan Brygady- Ks. mjr  Sławomir Pałka.