Namaszczenie chorych

 

Każda sytuacja życiowa człowieka, jeśli patrzy się na nią oczyma wiary, jest dla niego jakimś wezwaniem Bożym. Także i szczególnie trudna sytuacja, jaką jest choroba. Każda choroba przypomina Nam, chrześcijanom, że Nasze przebywanie na ziemi jest tylko czasowe. Nasza Ojczyzna jest w niebie.
Choroba i cierpienie chrześcijanina mają wielkie znaczenie dla samego chorego jak i dla całego świata. W ochrzczonym żyje Chrystus, ochrzczony cierpi z Chrystusem i przez to przyczynia się do zbawienia własnego i całego świata. Zadaniem chorego jest, aby swoim przykładem napominał innych, by nie zapomnieli o sprawach istotnych i wartościach wyższych.

Dopomaga mu w tym przyjęcie Sakramentu Namaszczenia, w którym do chorego przychodzi Chrystus Pan, Ten, który troszczy się o chorych, uzdrawia ich dusze i ciała; cierpiał dla Nas, ludzi i zbawia nas prze ofiarę swoich cierpień.
Sakrament Namaszczenia Chorych udziela łaski Ducha Świętego, która podnosi zaufanie człowieka chorego do Boga, umacnia go w cierpieniach, pomaga mu do zbawienia, pomaga wrócić do zdrowia, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy, gładzi grzechy powszednie, a również ciężkie, jeśli przyjęcie sakramentu pojednania jest niemożliwe.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca.W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu Namaszczenia Chorych można udzielić w następujących przypadkach:

?       jeśli jest poważna choroba,

?       osobom starszym wiekiem,

?       przed operacją medyczną,

?       nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego Sakramentu.


Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z Namaszczeniem Chorych. Absolutnie nie można tego Sakramentu łączyć i kojarzyć ze śmiercią ! SAKRAMENT CHORYCH MOŻNA PRZYJĄĆ WIĘCEJ RAZY W CIĄGU ŻYCIA ! SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!


Sakrament chorych udzielany jest na prośbę rodziny. Chorych zgłaszamy  w Kancelarii Parafialnej bądź telefonicznie ? numer telefonu Parafii.