Litania do św. Augustyna

 

LITANIA DO św. AUGUSTYNA


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie, eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -

Święta Maryjo, Matko Boża, - módl się za nami.
Święty Ojcze Augustynie, ubłagaj nam Serce Boskie -módl się za nami.
Synu pobożnych łez świętej Moniki -
Ojcze i założycielu zakonu pustelników -
Wybrane światło Doktorów -
Gorliwie studiujący Pismo święte -
Nauczycielu teologów -
Wzorze apostolskiego życia -
Sławny głosicielu słowa Boskiego -
Obrońco wiary -
Zraniony miłością Chrystusową -
Biskupie wielkiej pokory i litości -
Światło rozpraszające ciemności błędów -
Źródło boskiej wymowy -
Ojcze wielu zakonów żyjących pod Twoją regułą -
Łaskawy obrońco uciekających się do Ciebie -
Pociecho ubogich i utrapionych -
Przez przedziwne Twoje nawrócenie -
Przez miłość, którą pałałeś w obronie wiary -
Przez Twoje prace, którymi wspierałeś Kościół -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.