Pomoc dla Parafii

Drogi Internauto.

 

Jeśli chcesz wesprzeć dokończenie budowy i mieć swój udział w budowie i wyposażeniu Naszego Kościoła, to możesz to uczynić. Poniżej znajduje się numer rachunku bankowego Naszej Parafii wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do prawidłowej wpłaty datków na Jej rzecz.

 

Rzymsko-Katolicka Parafia Wojskowa św. Augustyna

ul. Czwartaków 2a; 78-524 Złocieniec

PKO BP:   76 1020 2847 0000 1102 0080 6851

 

Za wszelką okazaną pomoc dla Naszej Parafii dziękuję - Bóg zapłać.


ks. por. Grzegorz LACH